יבשות
♦  יש להגיש לרופא פרות ב 205 ימי הריון לבדיקת הריון לפני ייבוש ולשיפוט מצב גופני:
    › פרות רזות (פחות מ 3.00 ) לייבש ב 205-210 ימי הריון.
    › פרות סטנדרטיות- לייבש ב 210-212 ימי הריון.
    › פרות שמנות (מעל 3.5 )-לייבש ב 213-215 ימי הריון.

    ככלל רצוי לייבש את הפרות בדיוק במועד שנקבע על פי הסטנדרטים. ייבוש מוקדם מדי או מאוחר מדי עלול לגרום לתחלואה לאחר ההמלטה.

♦  את הייבוש עצמו מומלץ לבצע במכון החליבה ולא בזמן חליבה, בסביבה נקייה. יש לנקות היטב את העטין ולחטא את הפטמות לפני החדרתComfy_Cow
    טיובות הייבוש.(להתייעץ עם הרופא). עתידה של הפרה נקבע במקרים רבים באקט הייבוש עצמו ויש

    לבצעו כהלכה.

♦  בימים הראשונים לאחר הייבוש מומלץ "לשים עין" על הפרה ועל התנהגותה. בכל מקרה של חוסר תאבון
    או דיכאון יש להביא לבדיקת רופא. צריך להמשיך להשגיח ביתר תשומת לב על הפרות היבשות במהלך

    כל תקופת היובש, בגלל רגישותן הגבוהה ואי הופעתן במכון החליבה.

♦  בתקופת היובש ועד המעבר לקבוצת ההכנה יש להזין בליל יבשות ייעודי ולהגביל האכילה עד 12 ק"ג ח"י.

♦  מעבר לקבוצת ההכנה על פי שיפוט מצב גופני לפני הייבוש:
    › שמנות (מעל 3.5 ): 10-14 ימים לפני ההמלטה.
    › סטנדרטיות: 21 יום לפני ההמלטה.
    › רזות: 4-5 שבועות לפני ההמלטה.

    (משתמשי נעה יכולים להפעיל פונקציה זו שאוטומטית מוסיפה ליומן העבודה העברה לקבוצת ההכנה על פי מצב גופני).

קבוצת ההכנה (או פרות ההכנה במידה ואין אפשרות לפצל את הקבוצות) תקבלנה בנוסף לבליל היבשות (בצריכה חופשית), תוסף מיוחד המכיל 3 ק"ג של מזון מרוכז + ויטמינים. את התוסף ניתן להוסיף גם ידנית אישית, אך במקרה כזה רצוי לפצל את ההוספה לשתי מנות יומיות. (מסופק ע"י המרמ"ז בשקים של 50 ק"ג). פרות בתקופת המעבר יורדות בצריכת המזון בעוד שדרישת האנרגיה עולה, מצב שיוצר משבר אנרגיה מסוים. התוסף מיועד לגשר על משבר זה. כמו כן תוספת של מזון מרוכז בתקופת ההכנה עוזרת לחזק את אוכלוסיית חיידקי הכרס לקראת תקופת התחלובה שבה המנה עתירת מזון מרוכז. יש להקפיד בכל תקופת היובש על מתן מים צוננים ונקיים.

 


icon_media מצגת מאת גבי עדין-יובש והכנה 

w  תועלות של קיום קבוצת ההכנה להמלטה