ran 1

שלום רב לכולם,

"אנחנו עוד נראה את הימים האחרים,

נראה אותם יותר מהר מאשר אנו משערים.

וכשיבוא השקט, וימשול בשערים

וכל דברי ימינו אלה יחרטו בתוך הספרים,

נביט אז זה בזה במבטים המוזרים,

ונזכור אז כי הלכנו יחד לימים האחרים...  ( חיים חפר )

שלום רב לכולם,

אנו נמצאים בתקופה כלכלית מורכבת- גלי עליית מחירי חומרי הגלם החלו אבל שיא המחירים עוד לפנינו וחשוב לכולנו לעבור את התקופה יחדיו, לשים לב לנקודות בהן אנו יכולים למעוד ולקבל החלטות באחריות.

מחירי הגרעינים והמזון הגס נמצאים עדיין במחירים הגבוהים ביותר שלהם מזה שנים ולדאבוננו גם שער הדולר עלה בכ-5% מתחילת אפריל. מרבית המזונות התייקרו מינואר האחרון ביותר מ 30%, ועיכובים בשרשרת האספקה העולמית ובנמלי ישראל מחייבים החזקת מלאים גדולה ותשלום להיטלים מיוחדים. מחירי הבלילים במרכז המזון יעלו בצורה הדרגתית בהתאם לרכש אותו ביצענו ואנו צופים עלייה משמעותית במחיר בתחילת רבעון 3.

חשוב בזמנים כאלו להתנהל נכון מבחינה מקצועית, מומלץ להיעזר בניסיון של אנשי מרכז המזון ומדריכים נוספים שאנו יכולים להביא אליכם. כעת מומלץ להתמקד בכניסה הטובה לקיץ- כמו בכל שנה, חודש מאי ידוע כתחילתה של תקופה רגישה מאוד ברפת. ימי חמסין לצד יתושים, זבובים, חיסונים וחילופי מנות ומזון גס מביאים כל שנה לתקופה המתבטאת בשינויי צריכת מזון, הפרעות עיכול, שינויים בחלב וכו'. אנו ממליצים להקדים ולהיכנס  למשטר צינונים וממשק אבוס כמו בימי הקיץ החמים ובל נשכח את הצינונים לקבוצת היבשות.

במרכז המזון עונת תחמיץ החיטה הסתיימה בהצלחה ואנו בשיא עונת החציר. איכות התחמיץ טובה השנה ולא צפוי מחסור במזון גס.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו חג שבועות שמח.       

רן יערי