ran 1שלום רב לכולם!

 "הנה הקיץ הולך יפה

עם סודה ומים וקנקן קפה

תאכל אבטיח תאכל מלון

תאכל צלחת אתה תהיה ראשון

איפה הקיץ, הלך בדרכך

חום החמסינים נושף בעורפך" ( אלון אולארצ'יק).

ממוצע הטמפ' החודש היה דומה לשנה שעברה, אך עם זאת בשבוע האחרון של יולי נרשם עומס חום חריג של 40 מעלות כבר ב 9:00 בבוקר. אנו רואים הבדלים דרמטיים בתוצאות בין רפתות שמצננות את הפרות באופן יעיל ובזמנים הנכונים המתאימים לתנאי הרפת לבין רפתות שאינן עושות כך ואני מזכיר שוב שמרכז המזון משתתף בעלויות בדיקת יעילות הצינון ברפת. ניתן להירשם במרכז המזון ולנצל את הקיץ שנשאר לשפר תוצאות לשנה זו ולשנה הבאה.

לאחר מאבק, החל מ 1.7 נוספו 8.23 אג' למחיר המטרה. התוספת מבטאת בעיקר את עליית המחירים בחודשים אפריל ומאי ובמיוחד את עליית מחירי המזון הגס. עדיין לפתחנו לקבל ברבעון הבא כמחצית מעליית מחירי המזון המרוכז מהחודשים יוני,יולי,אוגוסט. אני מקווה שנצליח להרחיק את הפוליטיקה מקביעת המחירים לפחות עוד רבעון.

במרכז המזון אנו מסיימים השבוע בהצלחה את עונת תחמיץ התירס וכבר עינינו נשואות להכנות החורף, להשלמת תוכנית ההשקעות ולקליטת מזונות הקיץ השונים. במסגרת פרויקט ארוך הטווח של ניהול מוכוון לקוח, יצא לדרך החודש הניתוח הכלכלי לרפתות המושביות. חלקכם נרשמתם ולבטח התוצאות יהיו מעניינות ומלמדות.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו הצלחה חזרה בטוחה מהחופשות !

רן יערי