ran 1שלום רב לכולם!

 "הדוגית עודנה שטה, מפרשה מלבין בחוף

וחורשת האקליפטוס עוד שומרת על הנוף

עת נפרשת רשת עם שוך הסערה

עונים הם לך כנרת בשירה:

שירי לי כנרת שיר מזמור ישן

שירי לי כנרת שיר לי הגולן" (עודד פלדמן)

החורף ברוך המשקעים והסערות ממשיך ובתחילת אפריל ירדו באזורנו עוד 70 מ"מ ש"טרפו את הקלפים" בנושא המזון הגס - ממצב של עונה ברוכה עם שפע מזון גס, אנו מגיעים למצב של מזון גס רב בשטחים אבל עם קושי להביאו בזמן הנכון ובמחיר הנמוך למרכז המזון. בשטחי התחמיץ הרווים במים אנו עדים השנה לתופעה חריגה של אדמה יבשה בחלק העליון המאפשרת קציר סביר, אבל כאשר משאית עולה על השטח היא שוקעת. אנו מוציאים את החומר מהשדות עם טרקטורים הרתומים לעגלות ומזבלות ( גלגלים רחבים יותר). מוקדם עדיין להבין את גודל "האירוע" והרבה תלוי בירידת הגשמים בשבועות הקרובים. צוות מרכז המזון עושה את המרב בכדי להביא את המזון בכמות ובאיכות הנדרשת.

מחיר המטרה לרבעון השני ירד ב 1.66 אג' ויעמוד על 1.9456 ₪ לליטר חמ"מ. ירידת מחיר המטרה משקללת את עליית מחיר המזונות ב כ- 0.55 אג' ובמקביל ניכוי הפריון הרבעוני וניכוי הפרשים מרבעון קודם.

בשוק המזונות המרוכזים המחירים ממשיכים להיות דומים ונוחים יחסית וגם שער הדולר מוסיף להיות נמוך כך שלפחות בנושא זה מצבנו טוב.

החל מהשבוע הקרוב ובהדרגה אנו נתחיל להרגיל את בעלי החיים למנות פסח ונייצר מנות כשרות החל מ- 14/4/19. כתחמיץ נשתמש בתירס ובגזרת השחתות נשתמש בחציר חיטה כשר, חציר תלתן, חציר סיטריה, וסוגי קש שונים ( תלתן, בקיה, כותנה, ושארי ניפוט כותנה). אנו ערוכים לנושא ומאמין שנעבור את החג בשלום.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו, חג אביב שמח ויבש.

רן יערי