ran 1שלום רב לכולם!

"כמו חצב להתבצר במעבה האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה..." (נעמי שמר).

בסתיו אנו בתקופת מעבר המתאפיינת בשיפור צריכת המזון. הפרות מחזירות לעצמן רזרבות גופניות וגם תפוקת החלב אמורה לעלות מאוחר יותר. בעיקר יש לשים לב למצב שאריות הבלילים. הגשמים והלחות עלולים לגרום לעיפוש ומאידך ימי החום עלולים לגרום לירידה באכילה ועודפים באבוסים. במעבר בין יום גשם ליום שמש מומלץ לנקות היטב את האבוס ולהתחיל את הימים עם אבוסים נקיים.

בעיצומה של עונת ההמלטות אני שב ומזכיר את הצורך לטיפול נכון ביבשות ובממליטות. במרכז המזון השקנו חליפת הכנה חדשה ויש מאמרים מצוינים של דר' אבנר שוהם בחקלאיתון.

החודש (21.11-23.11) ייערך במלון רמדה בירושלים הכנס השנתי למדעי הבקר. בכנס צפויות הרצאות מעניינות בתחומי כלכלת הענף, גידול יונקים ועגלות, בריאות, פוריות, צאן והזנה ואני ממליץ להגיע ולהתעדכן. נושא חדש באופן יחסי היא החקלאות המדייקת ברפת שתוצג בצהרי היום הראשון. כל אותם חיישנים ואמצעים טכנולוגים המותקנים בפרות ובסביבתן ומאפשרות מעקב טוב יותר אחר הגדילה, צריכת המזון,התמודדות עם עומס חום והתחלואה.יהיה מעניין.

בשוק המזונות המרוכזים אנו לקראת סיום קציר הסויה והתירס. היבולים דומים לשנה שעברה וגם הביקוש העולמי צפוי להיות דומה. מחיר ההובלה הימית שהתייקר משפיע על מחירי המזונות המרוכזים ואנו צפויים לעליית מחירים קלה ברבעון הראשון של 2018.

במרכז המזון השלמנו עם מגדלי גידולי השדה את תכנון כמויות התחמיצים לשנת 2018 ונערכנו לחורף הקרוב.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו להתברך בגשם משמעותי בנובמבר,

רן יערי, מנכ''ל