ran 1שלום רב לכולם!

"כי הקיץ חלף, כי רוחף מעליו מפרשו הסמוי של החורף ... וצופה לו איכר, איך בבוקר הקר הקיץ מפנה את העורף..." (חיה ורד).

מזג האוויר החם, הלח והקיצוני של אוגוסט מפנה את דרכו להתקררות של תחילת הסתיו. חשוב עדיין לצנן אולם אנו מפנים מבטינו כעת לתקופה הרגישה מאוד של ריכוז ההמלטות. משנים עברו אנו למדים שהגדלת העומס על תשתיות שלוחת היבשות ולאחר מכן על שלוחת היונקים מביא לעלייה ניכרת בבעיות לאחר ההמלטה. בשלב בו אנו נמצאים יש להתמקד בתכנון והגדלת תא היבשות לכמות היבשות הצפויה ובדגש על 15 מ"ר שטח ליבשה, 90 ס"מ שטח אבוס לראש ו-25 ס"מ שוקת לראש. בהמשך לנכתב בעלון הקודם לקראת אמצע החודש אנו נשיק את תוסף ההכנה והממליטות החדש. בנוסף לעיל, מומלץ לבצע שיפוט גופני לפני היובש ולעקוב אחר הציון הגופני של הפרה במהלכו. ניתן לקרוא חומר נוסף בפרק היבשות ב"אוגדן לרפתן" שפרסמנו לפני כשנתיים ולהתייעץ באנשי מרכז המזון.

בשוק המזונות המרוכזים אנו צופים כי המחירים לרבעון הקרוב צפויים להיות דומים ושער הדולר מטפס לאיטו למעלה.

סיום עונת התירס משמש במרכז המזון כאות פתיחה להכנות מרובות הכוללות בן השאר סיום תוכנית ההשקעות, תיקון גגות מתבנים, טיפול בניקוזים, טיפול בעשביה  ותכנון והזמנות שטחי המספוא לאפריל ולאוגוסט 2018.

 

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו חג שמח, שנה פורייה, מוצלחת ושקטה.

רן יערי, מנכ''ל