ran 1שלום רב לכולם!

"שרב-

ואש עולה מן הדממה

שרב-

ואין לה סוף ליממה

ואין לה סוף ליממה

שרב." ( דודו ברק)

בסוף יולי ובסוף אוגוסט הכה אותנו השרב הכבד. עד עתה בסה"כ הקיץ היה סביר ואנו נכנסים לישורת האחרונה שלו. זה הזמן לנתח את תוצאות הקיץ ולשפר את מערכות הצינון כהכנה לקיץ הבא.

אנו מפנים מבטנו כעת לתקופה הרגישה מאוד של ריכוז ההמלטות. משנים עברו אנו למדים שהגדלת העומס על תשתיות שלוחת היבשות ולאחר מכן על שלוחת היונקים מביא לעלייה ניכרת בבעיות לאחר ההמלטה. בשלב בו אנו נמצאים יש להתמקד בתכנון והגדלת תא היבשות לכמות היבשות הצפויה ובדגש על 15 מ"ר שטח ליבשה, 90 ס"מ שטח אבוס לראש ו-25 ס"מ שוקת לראש. מומלץ לבצע שיפוט גופני לפני היובש ולעקוב אחר הציון הגופני של הפרה במהלכו. ניתן לקרוא חומר נוסף בפרק היבשות ב"אוגדן לרפתן" שפרסמנו ולהתייעץ באנשי מרכז המזון. החודש קיימנו כנס רפתנים בנוגע לתוסף המכיל מלחים אניונים לקבוצת ההכנה. התוסף וההדרכה הנלוות אליו יהיו זמינים כבר מחודש זה.

הוריקן שהיכה בארה"ב וגשמים מועטים באירופה גרמו למחירי המזונות לעלות תוך ימים ספורים בכ-10%. הדולר והאירו שירדו מעט מקטינים את הבעיה אבל לפתע צפי המחירים לרבעון הרביעי במגמת עלייה.

במרכז המזון סיימנו החודש 26 ימי קציר תחמיץ תירס ואנו נערכים לחגים ולבוא החורף. שיפצנו לאחרונה שני מתבנים ואנו בונים שני מתבנים נוספים בכדי לתת מענה טוב יותר לצרכי מרכז המזון.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו שנה טובה, שקטה, בריאות וברכה.

רן יערי

 

רן יערי