ran 1שלום רב לכולם!

 "לא זה לא יכול להיות

השנים הן לא שניות

אם תביט תוכל לראות

שכלום לא השתנה

כל חושי מתקוממים

תן לי עוד כמה ימים

לא הספקתי שום דבר השנה..." (אהוד מנור)

אנו בסיומה של עוד שנה אזרחית. השנה התאפיינה בשינויים גדולים במחירי המזונות- בתחילה נמוכים יחסית ובאמצע השנה הייתה עלייה משמעותית ושוב ירידת מחירים בסופה, אולם בעיקר היא מסמלת את סיומה של הוודאות שאנו רגילים ותחילתו של תהליך ארוך שבסופו נצא מעט שונים.

הסכם החלב שאנו מעורים בו הוא לא הסכם אלא סיכום בין נציגים ועל מנת להפכו להסכם רשמי מול המדינה עליו לעבור תהליך משפטי ארוך המלווה בחקיקה ובשינוי תקנות. יתכן שיעברו מס' חודשים ואולי תקופת בחירות עד שיאושר ההסכם באופן סופי. לוחות הזמנים יתרמו כנראה להמשך ולהגברת חילוקי הדעות בענף באיזו דרך נכון להמשיך וכפי שאמרתי קודם, כוחנו באחדותנו ובל נשכך את היום שאחרי...

לאחרונה פרסם שר החקלאות את רעיון חלוקת מכסות החלב לשנת 2019 ובבסיסו ירידת מכסות בעיקר באזורנו. מבדיקות שנעשו בהתאחדות עולה כי פרסום השר בעייתי ליישום. כרגע הנושא בבחינה ובהחלט יתכן שנאלץ להיאבק מול משרד החקלאות על נושא זה. מנגד, יש להיערך במהירות לאפשרות של הורדת מכסה ולהקטנת הפדיון על ליטר בחריגה. החל מינואר, אנו במרכז המזון נייצר מנה נוספת של פרות חולבות (מנה 1191). המנה החדשה זולה משמעותית מהמנה הסטנדרטית ובנוסף עפ"י הערכתנו תוריד את צריכת המזון והיא מתאימה לרפתות בעלות קשיים בהוצאת פרות או לרפתות המעוניינות במנה זולה יותר. בשנה האחרונה בדקנו את תוצאות המנה החדשה והן בהחלט עמדו בציפיות. בהמשך המרמזון מרחיב ישראל עופר בנושא זה.    

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו, חג אורים שמח...

רן יערי