ran 1שלום רב לכולם!

אנו בפתחו של הקיץ – הימים ובעיקר הלילות מתחממים ובני הבקר מחפשים מפלט מהחום. חשוב לזכור כי אפקט עקת החום אצל בעלי החיים הוא נצבר ולכן ככל שנצליח לשמור על חום גוף נמוך נקל על בעלי החיים את ההתמודדות בקיץ. חודש יוני אשתקד היה החם ביותר מתחילת המדידות ולכן זהו הרגע האחרון להכין את המשק לקיץ, להפעיל באינטנסיביות את מערכות הצינון ולדאוג לרווחת בע"ח. פרות הנכנסות במוכנות מיטבית לקיץ יתנו ביצועים טובים יותר בקיץ ולאחריו. בהמשך העלון מצורף הפרק השני של המלצתנו להכנת המשק לקיץ.אציין שוב כי מרכז המזון משתתף זו השנה השנייה בעלויות בדיקת אפקטיביות הצינון ובנוסף ישמח לייעץ ולחבר אנשי מקצוע שונים לעזרה ברפתות.

תחזית שנתית שמסרו נציגי משרד החקלאות האמריקאי צופה שהמלאי העולמי של הגרעינים בשנה הקרובה יקטן ולכן קיימת סבירות לעליית מחירים. לעומת תחזית עמומה זו, אנו עדיין נהנים מהחלשות הדולר וירידת מחירי ההובלה הימית ולכן אנו צופים שמחירי הגרעינים ימשיכו להיות דומים ונוחים גם ברבעון השלישי של השנה.

לעומת הגרעינים ובעקבות החורף השחון באזורנו, מחירי המזונות הגסים ( תחמיץ חיטה,שחת חיטה,קש חיטה) יהיו גבוהים השנה משמעותית ממחירם בשנה שעברה ולכן אנו צופים התייקרות הדרגתית של המנות. אנו פועלים נמרצות להשיג תחליפי מזון גס במחיר מתאים ושפוי יותר.

 בחודש יוני אנו נתמקד בקבלת סוגי הקש השונים - חיטה, בקיה, תלתן ונתחיל את הכנותינו לעונת תחמיץ התירס.

החודש הלכו לעולמם רפתנים דומיננטיים מאזורנו - יואב צור ואלון קמה ולפני כחודש נפטר בנימין קדם מי שהיה במשך שנים רבות מבקר של מרכז המזון. אנו משתתפים בצער המשפחות ומוקירים את זכרם.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו בריאות.

רן יערי, מנכ''ל