מעקב נתוני ייצור

בדף זה ריכוז נתוני ייצור ממדגם שאנו עורכים. במדגם משתתפות כ-36 רפתות עם כ-2800 פרות חולבות

 

correct2

שנת 2020

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

3,543

25.31 1.023 36.64 0.692 3.890

3.550

175.5

פברואר

3,359

24.76 

1.012 36.44  0.681  3.850  3.500   172.5 

מרץ

3,621

25.84   0.995   36.28  0.718 3.790  3.430 172.6

אפריל

3,759 

25.34  0.980   34.96   0.726   3.720   3.380  175.5 

מאי

 

             

יוני

 

             

יולי

 

             

אוגוסט

               

ספטמבר

               

אוקטובר

               

נובמבר

               

דצמבר

               

ממוצע

3,571

25.31

1.003

36.08

0.704

3.813

3.465

174.0