מעקב נתוני יצור


correct2

 

 בדף זה ריכוז נתוני ייצור ממדגם שאנו עורכים. במדגם משתתפות כ-36 רפתות עם כ-2800 פרות חולבות.

 

שנת 2018

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

3,298

25.23

1.034

36.72

0.688

3.960

3.460

178.2

פברואר

3,446 

24.93

1.034

36.77

0.679 

3.970

 3.460

173.8

מרץ

3,608

24.84 1.013  36.51  0.682 3.830  3.410 177.8 

אפריל

3,574

25.22  1.003 36.37 0.695  3.730   3.410 188.1 

מאי

3,633

25.26   0.999 35.52 0.713  3.740  3.370  198.5

יוני

3,493 

24.76 0.998   35.10 0.707  3.680  3.410 208.3

יולי

3,428

 23.45  0.995  33.58  0.700 3.640  3.420  212.1

אוגוסט

3,409 

23.01   1.002  32.97  0.700  3.680 3.430  206.8 

ספטמבר

               

אוקטובר

               

נובמבר

               

דצמבר

               

ממוצע

3,486

24.59

1.010

35.44

0.696

3.779

3.421

193.0

 

 

שנת 2017

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

3,122

24.87

1.031

36.80

0.677

3.870

3.500

171.4

פברואר

3,213 

25.00

1.024

36.78

0.681 

3.780

 3.500

171.2

מרץ

3,351

25.21  1.007 36.53  0.691 3.720  3.430 172.4 

אפריל

 3,410

24.65  0.993  36.59 0.675  3.590   3.430 181.6 

מאי

 3,404

24.64   0.997  36.34 0.679  3.660  3.410  191.4

יוני

 3,306

24.10 0.999   35.22 0.686 3.720 3.380 201.8 

יולי

 3,338

22.49   1.002  33.11  0.680  3.820  3.340  207.6

אוגוסט

3,300 

22.51 1.015   32.40 0.696   3.870 3.390  208.2 

ספטמבר

3,284  22.87   1.036 32.69  0.701   3.950  3.480  207.0

אוקטובר

3,276 

23.45 1.049  33.73  0.696 4.010  3.520   198.6

נובמבר

3,218

 23.79  1.059  34.83  0.684  4.060  3.560  192.9

דצמבר

3,165

 25.02  1.045  36.22  0.692 4.030   3.500  183.4

ממוצע

3,282

24.05

1.021

35.10

0.687

3.840

3.453

190.6