מעקב נתוני יצור


correct2

 

 בדף זה ריכוז נתוני ייצור ממדגם שאנו עורכים. במדגם משתתפות כ-36 רפתות עם כ-2800 פרות חולבות.

שנת 2017

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

3,122

24.87

1.031

36.80

0.677

3.870

3.500

171.4

פברואר

3,213 

25.00

1.024

36.78

0.681 

3.780

 3.500

171.2

מרץ

3,351

25.21  1.007 36.53  0.691 3.720  3.430 172.4 

אפריל

 3,410

24.65  0.993  36.59 0.675  3.590   3.430 181.6 

מאי

 3,404

24.64   0.997  36.34 0.679  3.660  3.410  191.4

יוני

 3,306

24.10 0.999   35.22 0.686 3.720 3.380 201.8 

יולי

 3,338

22.49   1.002  33.11  0.680  3.820  3.340  207.6

אוגוסט

3,300 

22.51 1.015   32.40 0.696   3.870 3.390  208.2 

ספטמבר

3,284  22.87   1.036 32.69  0.701   3.950  3.480  207.0

אוקטובר

 

             

נובמבר

 

             

דצמבר

 

             

ממוצע

3,303

24.04

1.012

35.16

0.685

3.776

3.429

190.3

 

שנת 2016

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

2,833

25.14

1.051

36.19

0.694

3.930

3.500

171.2

פברואר

2,899 

24.89

1.049

 36.19 

0.688 

3.960

 3.480

167.2

מרץ

3,045 

 23.97 1.028 36.18 0.661  3.810   3.440 171.5 

אפריל

3,162

25.78 1.003  36.15 0.713  3.530  3.440 180.8 

מאי

 3,120

 25.37  1.011  36.23  0.701  3.650  3.420 197.0 

יוני

3,115 

24.76   1.012  35.55  0.698  3.660  3.420 208.1 

יולי

3,031

23.69  1.006 33.72   0.704 3.630   3.400 214.6

אוגוסט

 3,038

 22.16  1.001 31.73  0.699  3.570 3.410   214.9

ספטמבר

2,967   22.60  1.020 32.46 0.697  3.670 3.460  205.8

אוקטובר

3,083 

23.12  1.040  33.57  0.689  3.860  3.480  194.1

נובמבר

3,093 

23.44  1.043 34.66  0.677   3.880  3.490  186.5

דצמבר

3,117

 24.59   1.047  36.12 0.682  3.870  3.510   180.3

ממוצע

3,042

24.13

1.026

34.90

0.692

3.752

3.454

191.0