מעקב נתוני יצור


correct2

 

 בדף זה ריכוז נתוני ייצור ממדגם שאנו עורכים. במדגם משתתפות כ-36 רפתות עם כ-2800 פרות חולבות.

שנת 2019

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

3,260

25.20 1.012 35.80 0.705 3.770

3.560

175.1

פברואר

3,387

25.33 

0.996 36.44  0.696  3.690  3.510   169.9

מרץ

3,497

25.57   0.991 36.30  0.706 3.710  3.460 170.4

אפריל

 

             

מאי

 

             

יוני

 

             

יולי

 

             

אוגוסט

 

             

ספטמבר

               

אוקטובר

 

             

נובמבר

 

             

דצמבר

 

             

ממוצע

3,381

25.37

1.000

36.18

0.702

3.723

3.510

171.8

 

שנת 2018

חודש

מס' פרות במדגם

צריכת ק"ג ח"י

מקדם חמ"מ

ייצור חמ"מ

ניצולת: ח"י לליטר חמ"מ

% שומן

% חלבון

מרחק מהמלטה

ינואר

3,298

25.23

1.034

36.72

0.688

3.960

3.460

178.2

פברואר

3,446 

24.93

1.034

36.77

0.679 

3.970

 3.460

173.8

מרץ

3,608

24.84 1.013  36.51  0.682 3.830  3.410 177.8 

אפריל

3,574

25.22  1.003 36.37 0.695  3.730   3.410 188.1 

מאי

3,633

25.26   0.999 35.52 0.713  3.740  3.370  198.5

יוני

3,493 

24.76 0.998   35.10 0.707  3.680  3.410 208.3

יולי

3,428

 23.45  0.995  33.58  0.700 3.640  3.420  212.1

אוגוסט

3,409 

23.01   1.002  32.97  0.700  3.680 3.430  206.8 

ספטמבר

3,321  22.72  1.024  32.43   0.702  3.810  3.490 204.5

אוקטובר

 3,399 22.63   1.030  32.80   0.691  3.850  3.500 200.5 

נובמבר

3,294  24.00   1.038  34.56 0.696 3.860 3.550 193.4 

דצמבר

3.254   24.97  1.037  35.78  0.699 3.830   3.560 185.1 

ממוצע

3,430

24.25

1.017

34.93

0.696

3.798

3.456

193.9